A.F.Th. van der Heijden Huis

Een onoverbrugbaar verschil in visie tussen enerzijds de initiatiefnemers, vrijwilligers en de Denktank en anderzijds de zakelijke leiding heeft ertoe geleid dat ‘de bouw’ van Het Huis is stopgezet. De stichting De Tandeloze Tijd gaat door met een nieuw initiatief, dat bestaat uit een online community met daaraan verbonden een AFTh-kenniscentrum.
We nodigen u van harte uit om onze website www.afthvanderheijden.info te bezoeken. U krijgt dan een juiste indruk van de inhoud van de online community met haar diverse onderdelen. Ook de novelle “Ik zou van de hoge, ik zou in het diepe” kunt u hier aanschaffen.

A.F.Th. van der Heijden had tot nu toe geen eigen site. Met instemming van Adri en Mirjam van der Heijden wordt op deze site alles gepubliceerd wat met zijn oeuvre te maken heeft.